เบาหวานชนิดที่2 หายได้ สมาคมเบาหวานโลกประกาศเกณฑ์

เบาหวานชนิดที่2 หายได้ สมาคมเบาหวานโลกประกาศเกณฑ์