รักษาถูกวิธีที่ต้นเหตุ!!

“ลดเบาหวาน ลดน้ำตาล อย่างยั่งยืน”

EP 1 : ทำไมวิธีรักษาที่ผ่านมา จึงไม่ได้ผล "ยาเบาหวานไม่ได้รักษาเบาหวาน"

EP 2 : 3 วิธีเริ่มต้น รักษาเบาหวานไม่ใช้ยา

EP 3 : ไม่ต้องอดก็ลดเบาหวานได้ รักษาเบาหวานอย่างมีความสุข และยั่งยืน